+31(0)88 0043668 info@fiwareacademy.nl

Wat is FIWARE?

FIWARE is een framework dat bestaat uit diverse open source componenten die er gezamenlijk voor zorgen dat de ontwikkeleing van slimme oplossingen versneld kunnen worden.

Zo klinkt de officiële lezing van de FIWARE organisatie. Deze beschrijving is zeer accuraat maar voor mensen zonder technische achtergrond wellicht lastig te lezen. Op deze pagina leggen we uit wat FIWARE is, waarvoor het gebruikt kan worden en staan we stil bij de waarden.

De waarden van FIWARE

FIWARE onderscheidt zich van andere open data platformen door het feit dat het platform volledig is opgebouwd rond democratische waarden. Deze democratische waarden kunnen we als volgt beschrijven:

“De FIWARE community commiteert zich aan het bouwen van een open, duurzaam ecosysteem rond openbare, royaltyvrije en praktische softwareplatformstandaarden die de ontwikkeling van nieuwe Smart Applications zullen vergemakkelijken in meerdere sectoren”

De FIWARE Community is een onafhankelijke Open Community waarvan de leden zich inzetten om deze missie te verwezenlijken. De FIWARE-community bestaat niet alleen uit mensen die bijdragen aan de technologie (het FIWARE-platform), maar ook door mensen die bijdragen aan het opbouwen en duurzaam maken van het FIWARE-ecosysteem. 

De belangrijkste elementen die bijdragen aan deze democratische waarden zijn:

  • Het platform is open-source, dus gratis in te zetten voor iedereen
  • De community deelt opgedane kennis en kunde met elkaar
  • Het platform draagt bij aan de verduurzaming van de samenleving
  • De structuur van de organisatie stimuleert alle vormen van samenwerking door alle betrokken partijen

Wat is FIWARE?

FIWARE is als platform uitermate geschikt (en ontwikkeld) om oplossingen te ontwikkelen, specifiek gericht op de uitdagingen die we tegenkomen op het gebied van:

  • Energietransitie en duurzaamheid (Smart Energy)
  • De digitalisering van steden en ruimtelijke ordening (Smart Cities)
  • Verduurzaming van de voedselindustrie en voedselproductie (Smart Agrifood)
  • De optimalisatie, verduurzaming en ecologische impact van de industrie (Smart Industry)

FIWARE biedt overheden en belanghebbende organisaties de mogelijkheid om op basis van open databronnen en sensordata, deze data te standaardiseren. Op basis van deze dataverzamelingen kunnen inzichten worden ontwikkeld die kunnen helpen bij het oplossen van problemen of het doorvoeren van fantastische nieuwe ideeën. 

Waarom zou je FIWARE willen gebruiken?

Het grote voordeel van het FIWARE platform is dat het een breed gedragen standaard aan het worden is. Inmiddels maken al meer dan 150 steden gebruik van het FIWARE platform en groeit de community gestaag. Door het delen van kennis en datamodellen kunnen er bijna kant-en klare oplossingen gebruikt worden voor o.a. parkeerplekken en garages, stadsverlichting, openbaar vervoer etc. Er zijn ook meerdere implementatiepartners die je kunnen helpen met het ontwikkelen van specifieke oplossingen.