+31(0)88 0043668 info@fiwareacademy.nl

Afval management

Afvalinzameling verloopt in de meeste steden nog vrij ouderwets. Er wordt gebruik gemaakt van vaste ophaalschema’s en planningen voor afvalinzameling en containerreiniging. Hoe kunnen we dat beter aanpakken?

SLIMME AFVALOPLOSSING BESPAART GELD EN C02-UITSTOOT

Afvalinzameling. Het is misschien niet het eerste onderwerp waar je aan denkt bij een slimme stad. Maar er is ontzettend veel winst te behalen door afvallogistiek te optimaliseren. Door slimme Internet of Things (IoT) toepassingen in te zetten, data te verzamelen en analyseren kun je de kosten van afvalinzameling aanzienlijk terugbrengen, met minder C02-uitstoot als welkome bijkomstigheid. Zo realiseerden verschillende Europese steden tot 30% kostenvermindering en 60% minder CO2-uitstoot door afval slim in te zamelen.  

Hoe gaat het nu

Afvalinzameling verloopt in de meeste steden nog vrij ouderwets. Er wordt gebruik gemaakt van vaste ophaalschema’s en planningen voor afvalinzameling en containerreiniging. Deze schema’s en planningen zijn vaak gebaseerd op geografisch logische routes, of op een onderzoek over containervulling van een aantal jaar geleden. Dit leidt ertoe dat vuilnisophaaldiensten zowel tijd als brandstof besteden aan het legen van halfvolle containers.

Hoe gaat het in de slimme stad

Door sensoren te plaatsen in containers is altijd real time data beschikbaar over vulniveaus en geurniveaus in de containers. Deze actuele data worden inzichtelijk gemaakt in een dashboard. Door real time gegevens van de containers te analyseren met behulp van slimme algoritmes kunnen inzamelingsschema’s wekelijks of zelfs dagelijks worden aangepast voor maximale efficiëntie.

Niet alleen wordt geld bespaard op deze manier, het draagt ook bij aan minder straatvuil. Zo hebben bewoners in Praag bijvoorbeeld inzicht in het vulniveau van containers in de buurt, via een app. Ze kunnen van tevoren zien bij welke container voldoende plek is, wat heeft geleid tot minder afval naast de containers.

Drie voorwaarden voor de slimme stad

IoT, slimme algoritmes en containers vol met sensoren klinken misschien als een ver-van-je-bed-show, maar slim afvalmanagement is dichterbij dan je denkt. Om dit te realiseren is een drietal zaken nodig.

  1. IoT sensoren die data verzamelen.
  2. Een plek waar alle data samenkomen: een platform waar real time sensordata en bestaande systemen voor afvalinzameling samenkomen.
  3. Mensen met de juiste skills om data te verzamelen, koppelen en analyseren.

 Sensoren zijn breed verkrijgbaar. Er zijn veel organisaties die sensoren aanbieden voor allerlei toepassingen. Al deze sensoren werken met internet, waardoor ze gemakkelijk real time uit te lezen zijn.

De plek waar alle data samenkomt bestaat ook. De Europese unie heeft hiervoor een platform ontwikkeld dat volledig open-source is en met API’s gemakkelijk te koppelen is aan bestaande systemen.

Alleen mensen met de juiste skills zijn heel schaars. Er zijn nog weinig professionals die de techniek en de praktische toepassing beheersen. IT’ers bij overheidsinstanties werken vaak vanuit de grenzen van bestaande software, terwijl de data-analisten de technische kennis missen om technische innovaties door te voeren.

Daarom leiden wij mensen volledig op in de techniek achter de slimme stad van de toekomst. In onze FIWARE Fundamentals training leren we je hoe je data verzamelt, verbindt en visualiseert voor praktische toepassingen voor jouw stad of regio.

Omdat we willen dat zo veel mogelijk professionals bekwaam worden om te bouwen aan de stad van de toekomst, kun je het eerste gedeelte van de training gratis volgen.

Wil jij zelf ook leren bijdragen aan slimme afvaloplossingen?

Vraag dan een gratis demo aan van onze FIWARE Fundamentals training!