+31(0)88 0043668 info@fiwareacademy.nl

De FIWARE Academy is een initiatief van de Future City Foundation en Young_Coders.

 

De Future City Foundation is een ‘movement of communities’ die zich bezighouden met digitalisering en technologisering van regio’s, steden en dorpen. De Future City Foundation verbindt professionals bij gemeenten, bedrijven en andere organisaties met elkaar om samen van die regio’s, steden en dorpen slimme gemeenschappen te maken met een gezonder leefomgeving. Dit zoals bedoeld in “Sustainable Development Goals” van de Verenigde Naties en conform onze Europese democratische waarden.

Young_Coders helpt organisaties met het vinden, ontwikkelen en begeleiden van de tech-savvy professionals van de toekomst. Young_Coders verbindt de creatieve, innovatieve setting van startups met de technologische uitdagingen van (middel)grote organisaties.

Samen denken we dat een efficiënte, inclusieve en succesvolle samenwerking tussen overheden, bedrijven en technologieprofessionals kan bijdragen aan het oplossen van de uitdagingen van regio’s, steden en dorpen.
Wij geloven in een diepgaande, open, democratische samenwerking en co-creatie met verschillende groepen, waardoor we kunnen innoveren op een manier die anderen niet kunnen.

Het FIWARE platform verbindt de gedeelde democratische waarden van Future City Foundation en Young_Coders: Het delen van kennis over hoe we leefomgevingen beter kunnen maken en hoe we mensen kunnen enthousiasmeren en opleiden om deze verbeteringen door te kunnen voeren.

Meer weten over deze organisaties?

https://future-city.nl/

https://youngcoders.nl